KLIKK HER og bli med oss "Rundtomkring" for å gjøre deg kjent både innendørs og utendørs i området rundt senteret sommer og vinter (støttes dessverre ikke av nettleseren Internet Explorer).

VHSS har universelt utformede trenings-, aktivitets- og møteromslokaler innendørs - til sammen utgjør bygningsmassen ca 13 000 kvm. Alle fasiliteter kan i utgangspunktet benyttes hele døgnet mot utlån av nøkkel. Egne prosedyrer gjelder for svømmehallen.

I tillegg har vi 1 557 mål utendørs med varierende topografi; fjell og myrområder med delvis lavbevokst skog og vassdrag. Her finnes flotte turløyper sommer- og vinterstid, samt en rekke tilrettelagte bålplasser/turmål.

Fra hovedbygningen har institusjonen anlagt 2,5 km asfaltert turvei som rundløype i flott natur ved elv. Denne har 3 m bredde + 1 m skulder i grus for bl.a. ridning.

Telefoni, internett, data og videokonferanse

Det er bredbåndsforbindelse og telefon til alle lokaliteter og pasientrom. Det er generelt god mobildekning for Telenor og Telia (kan være noen områder som ikke har god dekning).

Trådløs datatilgang med god kapasitet for privat PC i størsteparten av bygningsmassen.  Tilgjengelige rom med PC som alle kan benytte seg av.