Prosjektet rettet seg mot ungdom i videregående skole, med det mål å styrke gjennomføringen av utdanning - og å forebygge frafall fra samfunnet for øvrig. Unge med en fysisk funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom topper uførestatistikken i Norge. Dette ønsker vi å endre på.

Sluttrapport prosjektet

Følgeevaluering av prosjektet utført av Nordlandsforskning