Prosjektet hadde som mål å videreføre nettverks- og kompetansehevingstiltak, og rekruttering av samisk helsepersonell. En samisk pasient skal under oppholdet oppleve å kjenne igjen samisk språk, kultur og verdier knyttet til helse og god livskvalitet.
Opplevelser av samisk språk, kultur og verdier knyttet til likeverdige helsetjenester i Norge og Sverige

Sluttrapport for prosjektet