Bilde av hvilebenk langs stien

På det høyeste partiet har du god utsikt over Valnesfjord. Her går stien langs Langvatnet, som i lang tid var stamfiskevatn for Øvre Valnesfjord grunneierlag. Ved gapahuken ved Langhølja er det grue, benker og en utedo som er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Gå ned til Storelva bak senteret. Følg turstien opp til gapahuken ved Langhølja. Når turstien slutter, følger du stien videre langsmed elva, opp til Nordbrua. Gå over brua. Etter et kort stykke deler stien seg. Følg stien til venstre som er skiltet VHSS.  Stien er rødmerket og går først over et flatt og åpent myrområde for så å stige gradvis opp mot Langvatnet. Videre følger den fjellrabbene tilbake mot senteret. Etter å ha krysset kraftledningen følger du stien ned trappene. Stien ender ved Sørbrua bak senteret.

Kart over rundløype VHSS-Langvasstien