Bilde fra strekningen mellom Fongenhytta og Hømmervatnet

Følg sti langs elva, eller bilvei opp til parkeringsplass ved Røde Kors hytta. Fra parkeringsplassen følger du skogsveien merket ”privat vei”. Etter ca. 1,5 km krysser veien en bekk og du ser ett rødt hus. Like etter bekken følger du stien merket ”Fongenhytta” til venstre. Herfra er det ca 250 m igjen til hytta.

Fra hytta følger du merket sti nordover. Stien går først gjennom bjørkeskog for så gå over til åpent myrterreng/tørre fjellrabber. Etter ca 1,5 km går stien over et våtmarksområde der elva slynger seg frem. På andre siden av myra er det bru over elva. Stien svinger til venstre etter brua.

Når du gått 300 meter kommer du til bruene over elva mellom Halsvatnet og Hømmervatnet. Herfra ser du ned på klekkeriet som Øvre Valnesfjord grunneierlag eier, se faktabeskrivelse ”Klekkeriene i Øvre Valnesfjord”.

Ved elvas utløp, ligger det en gapahuk på en odde. Der finner du bålplass, bord og benker. Langs vannet er det mange fine fiskeplasser.

Veien videre går langsmed vestsiden av Hømmervatnet på tydelig og klopplagt sti, ned til parkeringsplass ved Røde Kors hytta.

Kart over rundtur VHSS - Hømmervatnet via Fongenhytta