Bilde av en gruveinngang langs stullveien

Gå over Sørbrua nedenfor senteret. Gå opp trappene. Like etter trappene er det et sti-dele, gå rett frem. Stien følger høydedraget langs Langvatnet, for så å gå nedover mot Nordbrua. Like før brua er det et sti-dele. Ta til venstre, skilt merket ”Hømmervatnet”. Stien videre er tydelig og delvis klopplagt. Terrenget er småkupert og stien går over rabber og myrområder, frem til sørenden av Hømmervatnet. Herfra går stien gjennom løvskog på vestsiden av Hømmervatnet. Gapahuken ligger på en odde ved elva som kommer fra Halsvatnet. Der finner du bord, benker og grue. Bak gapahuken er det bru over elva og på en liten holme ligger klekkeriet til Øvre Valnesfjord Grunneierlag, se faktabeskrivelse ”Klekkeriene i Øvre Valnesfjord”.

Ved bruene går stien til venstre, skilt merket ”Jordbru”. Etter ca 300 meter kommer du til den øverste stullen (horisontal gruvegang). Etter ytterligere 600 m deler stien seg, et sti-dele som er lett å overse. Her skal du ta til høyre. Fra sti-dele er det litt over 1 km til du kommer til den andre stullen, se faktabeskrivelse ”Neverhaugen jernmalmfelt”
Følg stien videre til du kommer inn på en grusvei, ca 1,5 km.  Ta til venstre, og gå oppover veien ca 600 m. Her tar du av på merket sti til høyre. Den følger først lysløypetraseen, for så å gå over myr og opp rabbene mot bålplassen på Neverhaugheia. Stien følger rabbene videre et stykke, før den svinger til høyre og ned trappene til Sørbrua og senteret.

Kart over stullveien og ei rundløype via Hømmervatnet tilbake til VHSS