Bilde av turgåere i møte med en sau ved "Molly-hytta" langs turen

Stien starter i den første skarpe høyresvingen når du kjører ned til Røsvik. Derfra går det en tydelig, rødmerket sti gjennom gran- og bjørkeskog. Etter ca 3 km kommer du til ”Molly-hytta”.
Derfra er stien dårlig merket med rødt og blått og er stedvis utydelig. Den går først gjennom glissen bjørkeskog, så i åpent lende, for å så dreien nedover til Røsvikdalen og inn på stien som går der, ca 2,5 km. Følg stien forbi Svartvatnet og ned til nordvestre hjørne av Sætervatnet. Her ligger et lite naust. Herfra er det ca 300 m til ”Kjersti-kjøtt-helleren” se faktabeskrivelse. Følg tydelig sti langs Sætervatnet. Etter ca 1 km kommer du til et sti-dele, ta til venstre mot Fridalen. Stien rett frem går til Vestvatnli.

Du går nå over Halshaugan, mellom Sætervatnet og Halsvatnet og videre til Hømmervatnet. Der krysser stien  elva som går mellom Halsvatnet og Hømmervatnet. På en holme, midt i elva ligger et klekkeri, se faktabeskrivelse ”Klekkeriene i Øvre Valnesfjord”. På odden nedenfor ligger en gapahuk med bålplass. Følg den klopplagte stien langs Hømmervatnet ned til parkeringsplassen ved Røde Kors hytta. Følg enten bilvei eller sti langs elva ned til helsesportssenteret.

Utbolvatnet (Svartvatnet)
Et sagn sier at et uønsket jentebarn ble satt ut ved Utbolvatnet. De som ferdes ved vatnet, hørte stadig skrik og barnegråt. En same kom en gang forbi og hørte dette skriket, og han ropte: ”E´døip de på von - Guri helj Jon”, han trodde at det var et udøpt barn som skrek. Siden har ingen hørt noe skrik der. Sagnet lever imidlertid ennå blant lokalbefolkningen.

Kart over stien VHSS-Røsvik