Bilde av Sætervatnet

Følg vei eller tursti langs elva oppover til Nordbrua ved Røde Kors hytta. Fra brua går du den tydelige, klopplagte stien opp til Hømmervatnet. I det nordvestre hjørnet av Hømmervatnet finner du en gapahuk på odden . Bak gapahuken ligger et klekkeri, se faktabeskrivelse ”Klekkeriene i Øvre Valnesfjord”. Stien videre går over bruene ved klekkeriet og rett frem. Etter at du har passert en hytte kommer du til et sti-dele. Gå rett frem, skilt merket Røsvik. Etter stidelet passerer du Djupvatnet som har underjordisk forbindelse med Sætervatnet og Halsvatnet. Stien går nå i åpent lende over Halshaugan, mellom Halsvatnet og Sætervatnet.

Etter ca 1,5 km fra stidele, kommer du inn på stien som går fra Vestvatnli (Håla) til Røsvik. Her tar du til høyre.
Stien går nå på veststiden av Sætervatnet og fra sti-møtet er det ca 1 km til nordvestre hjørne av Sætervatnet. Der ligger det et lite naust.

Herfra går det stier videre til Røsvik og til Korsvika/Vassvika. Ca 300 m tilbake finner du Kjersti-Kjøtt-Helleren (se faktabeskrivelse ”Kjersti-Kjøtt-Helleren”).

Kart over sti langs vestsiden av Sætervatnet