Skjema for å bestille kopi av journal kan lastes ned på dokumentlenken Skjema - Anmodning om journalkopi.