Det er ingen egenandel ved opphold på Valnesfjord Helsesportssenter.

Vi tar en materiellavgift på kr 150,- pr uke / maksimalt kr 500,- pr opphold. Denne avgiften dekker leie av utstyr for pasient og pårørende/ledsagere, og kostnader til utlevert materiell under oppholdet.

Materiellavgiften benyttes i sin helhet til drift, vedlikehold og innkjøp av nytt materiell.

Materiell og utstyr som benyttes i forbindelse med hobby- og fritidsaktiviteter regnes som varekjøp og betales etter forbruk.