fra 01.01.24 vil pasienter med innvilget opphold måtte betale egenandel for opphold. Pr. i dag er egenandelen på kr. 163,- pr. dag. Barn og unge under 16 år, samt voksne som rehabiliteres for yrkesskader og krigsskader er fritatt fra egenandeler.