Forventninger til ledsager

Ledsageren bør være en som står pasienten nær og som kan bistå ham eller henne under oppholdet og i oppfølgingen etter endt opphold. For voksne kan det være støttekontakten, personlig assistent, pårørende, kamerat eller helsepersonell fra hjemkommunen.

  • Hjelpe brukere i ADL (dagliglivets aktiviteter), for eksempel påkledning, personlig hygiene og lignende.
  • Se til at bruker møter opp på riktig sted til riktig tid og med passende antrekk og utstyr, og møte bruker etter aktivitetstidens slutt.
  • Ivareta bruker i pausen mellom aktivitetene.
  • Hjelpe bruker i garderobesituasjonen ved behov.
  • Delta i en del aktiviteter. Minner om at også ledsager tar med klær/utstyr for å kunne delta innendørs i gymsal og basseng samt utendørs på sommer- og vinterstid. Dette er svært viktig for å sikre god oppfølging i lokalmiljøet.
  • Etter samråd med bruker og personale, delta i møter vedr. organisering av oppholdet,  samt oppfølging.
  • Bistå med deltakelse i aktiviteter på kveldstid og i helger.
  • Delta i undervisning.
  • Ved en eventuell evakuering, har ledsager ansvaret for at bruker blir ivaretatt og møter ved angitt sted.

Innleggelse

Møt til innleggelse den dagen og til det tidspunktet som er angitt i vedlagte brev.
Henvend dere i servicetorget. Innkvarteringen foregår i all hovedsak på enkeltrom.
Pasienter under 18 år ligger på rom med ledsager.
 

Dagsrytme

Trenings-/behandlingsaktivitetene foregår i tiden fra kl. 09:00 – kl. 15:00.
Tidene for måltidene finner du i informasjonspermen på rommet og på oppslag ved
matsalen.
 
Det skal være kveldsro fra kl. 23:00.
Orden og renhold av pasientrommene gjøres vanligvis av de som bor på rommet.
Ved funksjonssvikt som medfører at man ikke kan stelle rommet selv, vil vedkommende få nødvendig bistand fra renholdspersonell hos oss.
 

Utstyr

Også ledsager må ha med nødvendig utstyr - treningstøy, badetøy og joggesko (med såle som ikke sverter av på gulv). Klær og sko for uteaktiviteter og turbruk tilpasset årstiden.

Opplæringspenger og kostnader

Utgifter til reise og opphold dekkes av Folketrygden.
Reisen til og fra VHSS må du/dere imidlertid organisere selv, kontakt ditt lokale
pasientreisekontor på tlf 05515, mandag – fredag  kl. 08:00 – 16:00.
Du kan lese mer om pasienttransport på www.pasientreiser.no
NAV har opprettet en landsomfattende telefontjeneste for å svar på spørsmål om pleie- og opplæringspenger (både for barn/unge og voksne). Du kan ringe tlf. 55 55 33 33