Når du har fått plass på Valnesfjord Helsesportssenter, er det viktig at du setter deg inn i reglene for dekning av reise, og ordner transport som beskrevet på www.pasientreiser.no eller ringer Pasientreiser på tlf 05515. Valnesfjord Helsesportssenter er ikke involvert i reisen til/fra institusjonen. 

Se mer informasjon om dekning av reiseutgifter på helsenorge.no

Offentlig komunikasjon:

De viktigste offentlige trafikknutepunktene i nærheten er:

  • Bodø Lufthavn (fly)
  • Bodø havn for fergeanløp (båt)
  • Valnesfjord jernbanestasjon (tog)
  • Valnesfjord trafikknutepunkt (buss)

VHSS plassert på kartet

Fra bygdesenteret Straumsnes (Strømsnes) til Valnesfjord Helsesportssenter er reiseavstanden om lag 14 km.