Velkommen skal du være!
Under har vi satt opp noen punkter om oppholdet.