Personer som fysisk eller kognitivt ikke er i stand til å ivareta oppfølging av oppholdet på egen hånd, bør ha med ledsager under oppholdet. Alle personer under 18 år får innvilget opphold med ledsager. Det kan være lurt å ha med en ledsager som kjenner deg, og som vil kunne følge deg opp når du kommer hjem igjen. Kontakt oss hvis dette er aktuelt for deg. Ledsager vil få oppholdet  gratis, men må selv bekoste reise/tapt arbeidsfortjeneste.

Det er mulig å bytte ledsager i løpet av oppholdet. Ved evt. ledsagerskifte er det viktig å utveksle nødvendig informasjon – samt at alle ledsagere har gjort seg kjent med den informasjon som er sendt ut til bruker.

I spesielle tilfeller hvor hjelpebehovet er stort, kan det være aktuelt at pasienten har med to ledsagere. Dette må det søkes spesielt om.