Utleie
Vi kan leie ut enkelte av våre fasiliteter når vi selv ikke benytter dem. Vi har ordinært utleie av rom for overnatting, møterom, svømmehall, ridehall, gymsal m.m.

I forbindelse med arrangementer vil vi kunne tilby utleie av andre fasiliteter enn det som er skissert under ordinær utleie.

Ved henvendelse kan vi gi pristilbud for gjennomføring av kurs/samlinger, gjerne kombinert med aktiviteter og kost/losji. Ta gjerne kontakt med avd.leder Servicetorget for ytterligere opplysninger.