Velkommen skal du være! Inntak skjer gruppevis, så det er mange som kommer samtidig. Inntaksdagen må du komme mellom klokken 8.00 og 11.00 (barn/unge) og mellom 8.00 og 12.00 (voksne) så vi klarer å motta deg på en god måte og komme i gang med samtaler og undersøkelser raskest mulig. Er dette vanskelig, så ta kontakt med vakthavende sykepleier.