Bygda har en lokal drosjesjåfør som er tilsluttet ordingen om pasientreiser i området.
Telefon Taxi Valnesfjord v/Hans Vilhelm Stokland: 95916333

Ta kontakt med Helse Nord RHF på forhånd for ytterligere informasjon.
Telefon
05515
Åpningstider mandag-fredag kl. 08.00-16.00