Nærmeste flyplass ligger i Bodø og trafikkeres av Norwegian, Widerøe og SAS Braathens. Det er tilbud om flybuss mot Bodø sentrum, og i tillegg betjener enkelte av rutebussene flyplassen.

Norwegian:
kundesenter: 815 21 815
internett: www.norwegian.no

Widerøe:
kundesenter: 810 01 200
internett: www.wideroe.no

SAS:
plassbestilling og reiseforespørsler: 05400
internett: www.sas.no