Valnesfjord Helsesportssenter kan etter avtale med Helse Nord RHF ikke ta i mot hjelpetrengende pasienter som scorer lavere enn 5 på Barthel ADL Index.

For beregning av Barthel ADL Index benyttes verktøy levert av Norsk Helseinformatikk (NHI). 

For spørsmål om hjelpetrengende pasienter ta kontakt med Regional Vurderingsenhet på telefon 77 62 72 35 eller 77 66 94 34.


Scoringsskjema hjelpetrengende