Hvordan være barn og/eller ungdom når mor eller far har fått en alvorlig skade eller sykdom? Det er nok ikke alltid så enkelt. Heller er det nok ikke alltid lett å være mor eller far, når man blir alvorlig syk! Det kan være utfordrende å få hverdagen til å fungere for famillien.

Når en av omsorgspersonene blir alvorlig syke eller får en alvorlig skade, skjer det ofte store, langvarige endringer i familiesituasjonen. I tillegg til den syke får dette også innvirkning for barn og partner. Det kan være behov for oppfølging av familien for at de skal fungere best mulig sammen.

Ifølge Helsedirektoratet (Rundskriv 15-5/2010) har barneansvarlig personell ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn av pasienter. For å ivareta barn og unges interesser der mor eller far er på opphold hos oss, har vi utnevnt egne barneansvarlige i vår organisasjon.