Bruk av alkohol og andre rusmidler under oppholdet er ikke tillatt. Brudd på reglene medfører utskrivning.

Valnesfjord Helsesportssenter er en røykfri institusjon. Det er etablert røykfrie soner i byggene og i store deler av uteområdene. Det finnes imidlertid en røykeplass/røykebu utenfor denne sonen. Røyking reduserer utbytte av oppholdet. Hvorfor ikke benytte anledningen til å slutte? Valnesfjord Helsesportssenter tilbyr hjelp til røykeavvenning. Kontakt sykepleier hos oss hvis dette er aktuelt for deg.