Fordi vi gir et tilbud til personer i alle aldre, er det viktig at vi viser hensyn til hverandre. Alle er her for en grunn og det er ikke alltid at grunnen synes. Det betyr ikke at personen nødvendigvis ikke trenger opphold. Hos oss skal du ikke trenge å forklare hvorfor du er her overfor andre pasienter, med mindre det både kan gagne deg selv og vedkommende du snakker med.

Barn er barn og må også få lov til å være barn. Samtidig er det viktig at også barn lærer å vise hensyn, på samme måte som voksne må ha forståelse.

Det er en stor overgang for barn å være innlagt på en institusjon, selv om vi av erfaring vet at de fort blir hjemmevant hos oss. Det kan være lurt om foreldre eller andre som står barnet nært forbereder barnet på et opphold. Barn har rett til å ha med ledsager, og dette er også et krav fra vår side. Ledsagere er vanligvis foreldre, foresatte, lærere eller støttekontakter. Det er viktig at ledsageren er en person som kan følge opp tiltak når dere kommer hjem igjen.