Følgende møterom kan leies

  • Seljeås
  • Nordskar
    Bilde av møterom Nordskar
  • Sørskar
    Bilde av møterom Sørskar
  • Storstua
    Bilde av Storstua