Elke-Maria Bunk

Elke-Maria Bunk

Direktør
Mobil: 928 93 896
Telefon: 75 60 25 11
elke-maria.bunk@vhss.no

Gaute Jensen

Gaute Jensen

Medisinskfaglig ansvarlig / overlege
Telefon: 75 60 21 00
gaute.jensen@vhss.no

Elisabeth Johannessen

Elisabeth Johannessen

Klinikksjef
Mobil: 913 13 570
Telefon: 75 60 25 90 elisabeth.johannessen@vhss.no

Siv Pantdalslid

Siv Pantdalslid

Drifts-/kvalitetssjef
Mobil: 917 99 247
Telefon: 75 60 25 24
siv.pantdalslid@vhss.no

Hans Martin Dalhaug

Han Martin Dalhaug

HR-sjef
Mobil: 917 65 835
Telefon: 75 60 25 13
hmd@vhss.no

Roger Henriksen

Roger Henriksen

Økonomisjef
Mobil: 909 17 011
Telefon: 75 60 25 12
roger.henriksen@vhss.no

Ragnhild Gundersen

Ragnhild Gundersen

Avdelingsleder for Habilitering Barn og Unge
Mobil: 957 55 654
Telefon: 75 60 25 81
ragnhild.gundersen@vhss.no

Christian Kjærås

Christian Kjærås

Avdelingsleder for Rehabilitering Voksne
Mobil: 928 63 566
Telefon: 75 60 21 54
christian.kjaeras@vhss.no

Hilde Risvoll

Hilde Risvoll

Avdelingsleder for Forskning og Fagutvikling / overlege
Telefon: 75 60 21 00
hilde.risvoll@vhss.no

Hanne Jakobsen

Hanne Jakobsen

Leder Fagutvikling
Mobil: 478 06 145
Telefon: 75 60 25 51
hanne.jakobsen@vhss.no

Anne Grethe Lund

Anne Grethe Lund

Avdelingsleder for Medisinsk service
Mobil: 917 63 286
Telefon: 75 60 21 97
anne.grethe.lund@vhss.no

Irene Heimtun

Irene Heimtun

Avdelingsleder for Kjøkken
Mobil: 990 28 968
Telefon: 75 60 25 78
irene.heimtun@vhss.no

Ørjan Sletten

Ørjan Sletten

Avdelingsleder for Teknisk service
Mobil: 404 08 398
Telefon: 75 60 25 70
orjan.sletten@vhss.no