Kvalitet, miljø og sikkerhet er viktig for institusjonen
Som leverandør av spesialisthelsetjenester er VHSS underlagt en rekke lover og forskrifter. Vi har utarbeidet  interne systemer som skal sikre at disse etterleves i hverdagen. I tillegg har vi  valgt å la andre og uavhengige selskaper gjennomgå organisasjonen regelmessig. 

VHSS er akkreditert i henhold til CARFs standarder for de relevante tilbudene ved institusjonen. Dette kan du lese mer om på våre nettsider CARF - Programkvalitet.