I tillegg til de yrkesgruppene man kanskje først og fremst tenker på når det gjelder helsetjenester, som sykepleiere, fysioterapeuter og leger, har vi et bredt spekter av ansatte med annen yrkesbakgrunn enn helse.

For å drive en bedrift som Valnesfjord Helsesportssenter trenger man den koordinerte innsatsen og samarbeidet mellom mange ulike yrkesgrupper. I tillegg til de yrkene som er beskrevet i listen nedenfor, har vi folk som arbeider som maskinfører, innen IKT, med kontorarbeid, jobber i resepsjon, på arkiv, med lønn og personal, med forskning, med kvalitet, med personaladministrasjon, med logistikk, med helse, miljø og sikkerhet og med ledelse. Med rette kan vi påstå at Valnesfjord Helsesportsenter er en allsidig arbeidsplass.