Styret velger nye styremedlemmer basert på innstilling styret og de respektive organ som er representert i styret og ansatte. Styrets medlemmer velges for 4 år, og kan gjenvelges for inntil 3 styreperioder (12 år maksimaltid i styret). Halve styret velges hvert 2. år.

Styret består av:
Navn Innstilt av
Per Kristen Løkås, Tlf: 959 38 593 Fauske kommune
Trine Hallem Fylkeskommunale likestillingsråd
Merete Krohn Brukerutvalget
Thomas Glott Styret
Kenneth Svendsen Styret
Linda Tofte Ansatte
Kjetil Tennebø Ansatte
Vararepresentanter:
Navn Innstilt av  
Anne Stenhammer Fauske kommune
Dagny Sofie Dahl Fylkeskommunale likestillingsråd
Chris-Arne Olsen Brukerutvalget
Lise Johansen Styret
Eva Johansen Styret
Vidar Schei Johansson Ansatte
Karin Os Ansatte