Styret velger nye styremedlemmer basert på innstilling styret og de respektive organ som er representert i styret og ansatte. Styrets medlemmer velges for 4 år, og kan gjenvelges for inntil 3 styreperioder (12 år maksimaltid i styret). Halve styret velges hvert 2. år.

Styret består av:
Navn Innstilt av
Per Kristen Løkås, Tlf: 959 38 593 - Leder Fauske kommune
Stein Wiggo Olsen

Fylkeskommunalt råd for Troms og Finnmark

Merete Krohn Brukerutvalget
Thomas Glott - Nestleder Styret
Kenneth Svendsen Styret
Linda Tofte Ansatte
Vidar Schei Johansson Ansatte
Vararepresentanter:
Navn Innstilt av  
Anne Stenhammer Fauske kommune
Mildrid H. Pedersen Brukerutvalget
Marianne Samuelsen Hofstra Fylkeskommunalt råd for Troms og Finnmark
Lise Johansen Styret
Eva Johansen Styret
Kenneth Pedersen Laumann Ansatte
Karin Os Ansatte