Organisasjonen

Gjennom kvalitetspolitikken ønsker VHSS å formidle organisasjonens visjoner og verdier som strategiplanen bygger på.

Kvalitetspolitikken tjener som et rammeverk for å fastsette kvalitetsmål, og skal være synlig.

VHSS skal overholde lover og forskrifter som til enhver tid gjelder for virksomheten.

Kvalitetsprosesser

VHSS skal være en kvalitetsleverandør.

Dette sikres ved at vi har en politikk som bygger på prinsippet om kontinuerlige forbedringer.

Det skal gjennomføres regelmessige målinger, analyser og pasienttilfredshetsundersøkelser.

Fornøyde kunder

VHSS skal ha en kultur i alle ledd i organisasjonen som gjør at alle ansatte skal strekke seg etter å imøtekomme kundenes krav og forventninger i forhold til kvalitet, service og fleksibilitet.

Kundene våre er pasienter, pårørende, ledsagere, brukere, ansatte på VHSS og eksterne samarbeidspartnere.

Faglig dyktige ansatte

Ved å stimulere til kontinuerlig faglig og personlig utvikling og faglig nysgjerrighet, skal VHSS sikre at alle ansatte har en høy faglig kompetanse som benyttes til kvalitetsforbedring av tilbudet på institusjonen.

Forskning og utvikling

VHSS skal gjennom å stimulere til forskning og utvikling bidra til nasjonal fagutvikling og kompetanseheving og støtte opp om nasjonale strategier innen fagfeltet.