Bilde av Brukerutvalget ved VHSS

Uvalget har følgende medlemmer:

Navn Verv Representerer Innstilt av
Merete Krohn Leder Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
Chris-Arne Olsen Nestleder Norges Handikapforbund SAFO
Sarah Isabel C. Dahl Medlem Norges astma- og allergiforbund UFH
Nikolai Raabye Haugen Medlem Unge Funksjonshemmede UFH
Tove Risbøl Hansen Medlem ADHD Norge FFO
Mildrid Pedersen Medlem Midt-Troms Astma og allergiforbund FFO
Heidi Olsen 1.vara LHL Nordland FFO
Gunnar Olsen 2.vara SAFO SAFO

 

Brukerutvalgets mandat

  • Rådgivende organ i saker som berører tjenestene til brukere og pårørende
  • Bidra til kvalitet i rehabiliteringstjenestene og tilbudene ved VHSS
  • Ha innsyn i og kunne delta i prosesser for planlegging, utvikling, gjennomføring og evaluering av tjenestene
  • Bidra til systematisk tilbakemelding på tilbud og tjenester fra brukerne
  • Fremme saker og innspill som er av betydning for brukerne
  • Bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukererfaringsundersøkelser
  • Brukerutvalget skal ikke behandle enkeltsaker om vedrører pasient
  • Styret ved VHSS kan pålegge utvalget å utarbeide plan for eget arbeid og kreve fokusering på spesifikke tema

Formål

  • Arbeide for gode, likeverdige og kunnskapsbaserte helsetjenester og pasientforløp uavhengig av kjønn, alder, etnisk opprinnelse, bosted, diagnose, sosial status og funksjonshemming
  • Utgjøre en forskjell samt bidra til at rehabiliteringstilbudet ved VHSS tilpasses på individ- og gruppenivå.

Taushetsplikt

VHSS er en privat institusjon og er således ikke underlagt offentlighetsloven, noe som gjør at brukerutvalgets sakspapirer og referat er ikke offentlige. Medlemmene uttaler seg til administrasjon og eventuelt til styret. Medlemmene har generell taushetsplikt for person- og virksomhetssensitiv informasjon.