Brukerutvalget har følgende sammensetning
NavnInnstilt avFunksjonMobil
Merete KrohnSAFO NordLeder952 42 505
Mildrid H. T. PedersenFFO T&FNestleder905 94 719
Marte ImingenFFO NordlandMedlem
Roar KantFFO NordlandMedlem
Gunn S HutcinsonSAFO NordMedlem
Henriette AndreassenSAFOMedlem
Marit MyklevollFFO T&F1. Vara
Barbro HolmstadSAFO Nord2. Vara
Fred Gjøran EinvikFFO T&F3. Vara
Representanter fra VHSS
Tine-Lise Larsen SolhaugVHSSSekretær
Kjell JacobsenVHSSKonst. Direktør

 

Uvalget har følgende medlemmer:Brukerutvalgets mandat

  • Rådgivende organ i saker som berører tjenestene til brukere og pårørende
  • Bidra til kvalitet i rehabiliteringstjenestene og tilbudene ved VHSS
  • Ha innsyn i og kunne delta i prosesser for planlegging, utvikling, gjennomføring og evaluering av tjenestene
  • Bidra til systematisk tilbakemelding på tilbud og tjenester fra brukerne
  • Fremme saker og innspill som er av betydning for brukerne
  • Bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukererfaringsundersøkelser
  • Brukerutvalget skal ikke behandle enkeltsaker om vedrører pasient
  • Styret ved VHSS kan pålegge utvalget å utarbeide plan for eget arbeid og kreve fokusering på spesifikke tema

Formål

  • Arbeide for gode, likeverdige og kunnskapsbaserte helsetjenester og pasientforløp uavhengig av kjønn, alder, etnisk opprinnelse, bosted, diagnose, sosial status og funksjonshemming
  • Utgjøre en forskjell samt bidra til at rehabiliteringstilbudet ved VHSS tilpasses på individ- og gruppenivå.

Taushetsplikt

VHSS er en privat institusjon og er således ikke underlagt offentlighetsloven, noe som gjør at brukerutvalgets sakspapirer og referat er ikke offentlige. Medlemmene uttaler seg til administrasjon og eventuelt til styret. Medlemmene har generell taushetsplikt for person- og virksomhetssensitiv informasjon.