Målgruppe

Barn og unge under 18 år med komplekse, langvarige tilstander som etter utredning er vurdert å kunne nyttiggjøre seg rehabilitering. Tilbudet gjelder for barn og unge med sykelig overvekt (MKI større eller lik 35, eller større eller lik 25 med komplikasjoner og/eller risikofaktorer. 

Vi har også egne opphold for barn/unge med andre funksjonsnedsettelser som har behov for livsstilsendring (for eksempel PU, Downs syndrom, CP)

Målsetting

Livsstilsendring gjennom økt kunnskap, bevisstgjøring og erfaring med endringsprosess, kosthold og fysisk aktivitet.

  • Styrke motivasjon for endring gjennom mestring og økt fysisk kapasitet.
  • Bidra til bedre fysisk og psykisk helse gjennom mestring og varig livsstilsendring for hele familien. 
  • Ferdigheter og mestringsopplevelser for å styrke selvtillit og motivasjon med fokus på aktivitet og kosthold.
  • Vektnedgang eller stabilisere vektutvikling (iso-KMI).

Organisering og innhold

Gruppebasert habiliteringsopphold med individuell tilpasning og tilrettelegging. Gruppene settes sammen ut fra alder, funksjon og mål. 6-8 pasienter pr gruppe.

  • Tilpasset fysisk aktivitet ute og inne; gymsalaktiviteter, klatring, kondisjonstrening, styrketrening, avspenning, tur, orientering, padling, sykkel, ski, truger og frisbeegolf. 
  • Undervisning i treningslære.
  • Egentrening.
  • Undervisning/veiledning om kosthold.
  • Praktisk matlaging.
  • Individuell oppfølging med ulike fagpersoner ved behov.

Livsstilsendring er en langvarig prosess og det er viktig at familien involveres. Ledsager er en viktig støttespiller både under og mellom opphold hos oss. Under oppholdet skal ledsager være delaktig i noen av aktivitetene, samt følge planlagt undervisning.

I løpet av oppholdet skal barnet/ungdommen sammen med ledsager utarbeide konkrete mål og tiltak som de skal jobbe med mellom oppholdene. Hvordan barnet/ungdommen og familien jobber med tiltak mellom oppholdene danner grunnlag for inntak til re-opphold.

Planlagt forløp på inntil 3 opphold. Re-opphold gjennomføres etter ca. 6-10 måneder. Varighet på opphold er 2 uker. Det vil også bli gjennomført digital oppfølging mellom oppholdene. 
Det anbefales å opprette en kontaktperson (feks. lege, helsesykepleier, fysioterapeut, sykepleier) i hjemkommunen i forkant av første opphold. Dersom kontaktperson ikke er opprettet, må dette gjøres i løpet av første opphold. Hensikten med dette er oppfølging mellom hvert opphold og etter endt forløp. 

Gruppebasert opphold med 6-8 pasienter pr gruppe.

Hver gruppe vil bli fulgt opp av et tverrfaglig team som består av: idrettspedagoger, fysioterapeut, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog, psykiatrisk sykepleier, lege, lærere, diabetessykepleier og sosionom.