Tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning for barn og unge under 18 år

Målgruppe 

Barn og unge under 18 år med komplekse habiliterings-/rehabiliteringsbehov. Målgruppen er barn og unge med medfødte eller ervervede funksjonsnedsettelser, og/eller forsinket motorisk utvikling eller kroniske sykdommer Vi har opphold for denne målgruppen fortløpende gjennom hele året. 

Det kan være blant annet: psykisk utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser, astma, CP, EDS og hypermobilitetssyndrom, revmatiske sykdommer, fatigue og utmattelse, hørselshemming, hjertesykdom, muskelsykdom, narkolepsi, downs syndrom, multifunksjonshemming, ryggmargsskade og opptrening etter kreftbehandling. 

Flere av oppholdene våre har fokus på energiøkonomisering/aktivitetsregulering. Barn med ulike diagnoser og funksjonsnedsettelser kan har utfordringer med å ikke ha nok energi til å kunne delta på det de ønsker, og det kan være vanskelig å finne balansen mellom hvile og aktivitet.

Under oppholdene får barn, foreldre og ledsagere veiledning i energiøkonomisering/aktivitetsregulering. Dette gjøres gjennom samtaler og aktivitet, slik at en kan kunne delta på det som er viktig og for at de skal kunne mestre sine hverdagsaktiviteter.

Målsetting

Hovedvirkemidlet er tilpasset fysisk aktivitet. Ved oppholdets start setter barnet, i samarbeid med det tverrfaglige teamet, sine egne mål for oppholdet. Oppholdet skal bidra til at barnet opplever mestring på ulike områder. Videre skal oppholdet bidra til tilrettelegging av det videre trenings- eller aktvitetstilbudet lokalt, for eksempel på skolen, på fritiden eller hos fysioterapeut.

Barn og unge med skolerett har skoleundervisning under oppholdet. 

Organisering og innhold

Gruppebasert tilbud (4-8 deltakere pr gruppe) med gjennomsnittlig oppholdslengde på 14 døgn. Gruppene settes sammen etter funksjonsnivå, målsetting og alder. Alle barn har med seg ledsager under oppholdet.

Vi gjennomfører variert aktivitet både innendørs og utendørs tilpasset de ulike årstidene. Vi har fokus på innlæring av spesifikke ferdigheter for å styrke selvtillit, motivasjon gjennom positive opplevelser og individuelle tilrettelegginger tilpasset den enkeltes nivå og målsetting. 

Andre aktuelle opphold

Alle i målgruppen kan også søke på de ulike temaoppholdene som har mer spesifikt innhold og hvor bestemte aktiviteter er tema;

  • Aktivitetshjelpemiddelopphold - barmark og vinter
  • Sykkelopphold
  • Friluftsopphold - høst og vinter
  • Svømmeopphold