Valnesfjord Helsesportssenter er en ideell stiftelse med formål om å bygge, drive, og videreutvikle en helseinstitusjon innen medisinsk rehabilitering.

Våre ytelsesavtaler med Helse Nord RHF omfatter et vidt spekter av tilbud til barn, ungdom og, voksne innen nevrologi, hjerneslag, hjerte- og lungesykdommer, kreft, revmatologi, muskel- og skjelettplager, arbeidsrettet rehabilitering, sykelig overvekt, habilitering voksne, habilitering barn og unge, overvekt barn og unge, revmatologi barn og unge, alvorlig sykdom og skade barn og unge.

Ved senteret har vi døgnkontinuerlig turnus for sykepleier og helsefagarbeider og vi er interessert i å komme i kontakt med deg som enten har utdanning og erfaring som:

  • Helsefagarbeider eller….
  • Sykepleier
  • Eller du er student på sykepleien, helst 3 -års student på sykepleien.

Og som kunne tenke deg og kan ta ekstravakter og evt. kortere vikariater.

Arbeidsoppgaver

  • Sykepleie-/Helsefaglige oppgaver
  • Samtaler med og oppfølging av enkeltpasienter
  • Administrative oppgaver før, under og etter opphold
  • Medisinsk beredskap
  • Brannberedskap
  • Laboratoriearbeid
  • Skriftlig dokumentasjon av arbeidet (DIPS)

 Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til avdelingsleder Johanne Djupvik, e-post Johanne.Djupvik@vhss.no eller telefon 75 60 21 91.