Målgruppe 

Tilbudet passer for deg over 18 år med vesentlig redusert funksjonsnivå og ulike utfordringer, for eksempel smerter, stivhet, nedsatt bevegelighet/kraft og fatigue. Eksempel på diagnoser: Revmatoid Artritt, Spondyloartritt (bekhterev, psoriasisartritt), bindevevssykdommer.

Innhold i tilbudet 

Rehabiliteringsoppholdet omfatter medisinsk kartlegging, funksjonsvurdering, tilpasset fysisk aktivitet og trening, undervisning, individuell veiledning, refleksjon og erfaringsutveksling. Med utgangspunkt i den tverrfaglige kartleggingen og den enkeltes livssituasjon og mål for oppholdet, tilbyr vi et rehabiliteringsforløp med fokus på utprøving av ulike aktiviteter, trening og mestring i trygge omgivelser. 

Å finne en balanse mellom aktivitet og hvile kan være utfordrende i hverdagen. På VHSS får man testet ut ulike måter for å finne overskudd. I tillegg til trening med høyere intensitet, har vi varmebasseng, medisinsk yoga og avspenning, samt aktiv bruk av naturen. 

Vi har stort utvalg av hjelpemidler som kan prøves ut, og søkes på under oppholdet. Herunder rullestoler for ute- og innebruk, varmehjelpemidler, aktivitetshjelpemidler (f.eks liggesykkel med hjelpemotor og ski for sittende).

Oppfølgingsopphold er aktuelt for enkeltpasienter og tilbys dersom det er formålstjenlig at den enkelte følger opp egentrening og anbefalte tiltak i en periode hjemme for så tilbys nytt rehabiliteringsopphold.

Varighet

ca. 3 uker 

Behandlingsform

Gruppeopphold

Gruppestørrelse

10-12 pasienter

Døgn eller dagtilbud

Døgnopphold

Alder

18+