VHSS er CARF-akkreditert

 

Akkrediteringsprosessen

Valnesfjord Helsesportssenter ble akkreditert av CARF første gang i november 2010. I september 2013 gjennomgikk 3 revisorer fra CARF vår organisasjon på nytt, og ny akkreditering for 2. gang ble bekreftet i oktober 2013. Som ved forrige akkreditering varte prosessen forut for selve akkrediteringen i overkant av 1 år, mens selve akkredtiteringen ble gjennomført i perioden 2.-4. september 2013. Vi oppnådde da en akkreditering varer i 3 år fra november 2013 til november 2016 - og er den høyeste akkrediteringen som gis av CARF. Ny akkreditering ble gitt for ett år i 2016. Tiden er derfor nå inne for en ny gjennomgang.

Hele institusjonen er akkreditert, og alle programmmene vi har innen habilitering barn/unge, rehabilitering voksne og arbeidsrettet rehabiliterling er akkreditert i henhold til den følgende teksten: 

  • Interdiciplinary Outpatient Medical Rehabilitation Programs (Adults)
  • Interdiciplinary Outpatient Medical Rehabilitation Program (Pediatric Specialty Program)
  • Occupational Rehabilitation Program (Adults)

 

CARF-sertifikat

I tildelingsbrevet 2013 fra CARF står det: 
"The achievement is an indication of your organization`s dedication and commitment to improving the quality of the lives of persons served. Services, personnel and documentation clearly indicate an established pattern of practice excellence."

Dette er en solid anerkjennelse av det arbeidet institusjonen og de ansatte gjør, i forhold til den praksis som er etablert, og som stadig utvikles videre.

CARF-akkrediterte virksomheter i Norge er: 
Valnesfjord HelsesportssenterRehabiliteringssenteret AiRSunnaas sykehus, Skogli Helse- og RehabiliteringssenterNord-Norges Kurbad, ​Hernes Institutt, ​Revmatismesykehuset, ​Nasjonal nehandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR) og LHL Røros Rehabiliteringssenter.

Her finner du oversikt av CARF-akkrediterte virksomheter over hele verden.

Vil du vite mer om CARF - Se CARFs hjemmeside www.carf.org