VHSS er CARF-akkreditert

 

Akkrediteringsprosessen

Valnesfjord Helsesportssenter ble akkreditert av CARF første gang i november 2010 og har siden den gang gjennomgått flere akkrediteringer, siste i 2021 hvor vi oppnådde 3 års akkreditering. 

Hele institusjonen er akkreditert inkludert styret, og alle programmmene vi har innen habilitering barn/unge, rehabilitering voksne er akkreditert i henhold til den følgende teksten: 

  • Interdiciplinary Outpatient Medical Rehabilitation Programs (Adults)
  • Interdiciplinary Outpatient Medical Rehabilitation Program (Pediatric Specialty Program)

 

CARF-sertifikat

I tildelingsbrevet 2013 fra CARF står det: 
"The achievement is an indication of your organization`s dedication and commitment to improving the quality of the lives of persons served. Services, personnel and documentation clearly indicate an established pattern of practice excellence."

Dette er en solid anerkjennelse av det arbeidet institusjonen og de ansatte gjør, i forhold til den praksis som er etablert, og som stadig utvikles videre.

CARF-akkrediterte virksomheter i Norge er: 
Valnesfjord HelsesportssenterRehabiliteringssenteret AiRSunnaas sykehus, Skogli Helse- og RehabiliteringssenterNord-Norges Kurbad, ​Hernes Institutt, ​Revmatismesykehuset, ​Nasjonal nehandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR) og LHL Røros Rehabiliteringssenter.

Her finner du oversikt av CARF-akkrediterte virksomheter over hele verden.

Vil du vite mer om CARF - Se CARFs hjemmeside www.carf.org