Utvalget er et uavhengig og rådgivende organ for direktøren, og som uten hinder av taushetsplikt kan kreve opplysninger som er nødvendige for utførelsen av dets arbeid. Utvalget oppnevnes for 2 år, og er sammensatt av representanter fra brukerorganisasjoner, ansatte og ledere ved VHSS.

Representantene fra Valnesfjord Helsesportssenter er valgt på bakgrunn av funksjon/stilling og sitter i utvalget så lenge de innehar funksjonen/stillingen.

Kvalitetsutvalget er et rådgivende organ til direktøren, og direktøren holdes orientert om arbeidet.

Oppgaver og ansvar tilknyttet utvalget er definert i kvalitetssystemet.
Brukerrepresentantene i utvalgetBrukerrespresentantene i utvalget

Utvalget har følgende medlemmer:
NavnRepresenterer
Helge JakobsenSAFO - Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Gaute JensenMedisinskfaglig ansvarlig VHSS, leder
Ida TjeldbergAvdelingsleder, sekretær
Elisabeth JohannessenKlinikksjef VHSS
Raymond MikalsenKokk og Hovedvernombud VHSS