Målgruppe 

Tilbudet passer for deg med Parkinsons sykdom eller annen form for parkinsonisme, med mål om å bygge robusthet for å bedre håndtere utfordringene som følger med, samt økt kunnskap om fysisk aktivitet og riktig medisinering. Vi har fokus på å opprettholde deltakelse i arbeidslivet, familie og sosialt. For å få utbytte av oppholdet må du kunne delta fysisk og sosialt i gruppe med andre pasienter. 

Innhold i tilbudet 

Rehabiliteringsoppholdet omfatter medisinsk kartlegging og funksjonsvurdering. Hovedvirkemidlet er tilpasset fysisk aktivitet og trening og innbefatter også individuell veiledning, undervisning og samtaler. Med utgangspunkt i den tverrfaglige kartleggingen og den enkeltes livssituasjon og mål for oppholdet, tilbyr vi et rehabiliteringsforløp basert på et helhetlig menneskesyn. Det vil si at vi tar i betraktning både din fysiske, psykiske og sosiale helse og livskvalitet.

Du følges av et tverrfaglig team som består av nevrolog, fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog og sykepleier. Oppfølging av sosionom, psykolog og klinisk ernæringsfysiolog kan avtales ved behov. I tillegg har vi undervisning med logoped og uroterapeut eksternt. Individuell oppfølging med nevnte faggrupper kan også avtales ved behov.

Vi følger de europeiske retningslinjene fra ParkinsonNet, og holder oss faglig oppdatert gjennom deltakelse i det nasjonale nettverket. 

Aktiviteter

På VHSS foregår aktiviteten i grupper, med individuelle tilpasninger av den enkeltes behov og mål. Vi ønsker gjennom undervisning, samtaler, aktivitet og sosial deltakelse å bidra til mestring av eget liv og endringer som følge av sykdommen. 

Gruppa har felles timeplan som kan inneholde følgende aktiviteter:

  • Hver dag starter med store bevegelser med rytme og sang
  • Gruppetrening i sal (kondisjon-, styrke, balanse og koordinasjon m.m.)
  • Boksing
  • Bevegelighet og avspenning 
  • Mestringsaktiviteter som klatring, bueskyting, gymsalaktiviteter/ballspill 
  • Uteaktivitet og friluftsliv som padling og ski/truger etter sesong
  • Bassengtrening
  • Språktrening
  • Funksjonell trening (oppgaverelatert)
  • Undervisning, refleksjon og erfaringsutveksling med likeperson

Vi har stort utvalg av hjelpemidler som kan prøves ut, og søkes på under oppholdet. Herunder rullestoler for ute- og innebruk, varmehjelpemidler, aktivitetshjelpemidler (f.eks liggesykkel med hjelpemotor og ski for sittende).

Oppfølgingsopphold kan være aktuelt for enkelte. Dette tilbys dersom det er formålstjenlig at den enkelte følger opp egentrening og anbefalte tiltak i en periode hjemme for så tilbys nytt rehabiliteringsopphold.

Varighet

3 uker

Behandlingsform

Gruppeopphold

Gruppestørrelse

8-10 personer

Kartleggings- og vurderingsopphold

3-5 døgn med mål om å kartlegge og avklare rehabiliteringspotensiale

Døgn eller dagtilbud

Døgnopphold

Alder

18+