Helsefagarbeider, Sykepleier eller student på sykepleierutdanning

 

 Hvorfor dyktige fagfolk velger Valnesfjord Helsesportssenter:

 1. Opptatt av å bidra til gode pasientforløp og kompetanseoverføring gjennom samhandling med spesialisthelsetjeneste og kommunal helsetjeneste.
 2. Helhetlig tilnærming til rehabilitering: Brukerfokusert og livsløpsfokusert.
 3. Dekker hele det faglige spekteret innenfor rehabilitering.
 4. Tverrfaglig og prosessorientert arbeid med utgangspunkt i den enkelte pasients/brukers mål.
 5. Bred faglig kompetansebase med legespesialister, leger, psykolog, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, idrettspedagoger, lærere, helsesekretærer, miljø-/helsefagarbeidere, aktivitør, klinisk ernæringsfysiolog og sosionom.
 6. Skaper trygge omgivelser og gode rammer for at pasientene skal ta i bruk sine muligheter og kapasiteter.
 7. Bruker kognitiv tilnærming i rehabiliteringen.
 8. Friluftsliv og tilpasset fysisk aktivitet er blant virkemidlene i rehabiliteringen.
 9. Pasientene arbeider med egen læring og endring i fellesskap med andre.
 10. Pasientene utfordres til å se muligheter og åpne opp for endring i eget liv.
 11. Jobber med spennende utviklingsprosjekter for å få til god overføring til lokalt nivå.
 12. Samarbeider med regionale og nasjonale fag- og forskningsmiljøer.
 13. Utdanningsinstitusjon og praksisplass for en rekke utdanninger.
 14. Store muligheter for alle som er opptatt av forskning og faglig utvikling.
 15. Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser er lokalisert til Valnesfjord Helsesportssenter, som også har det administrative ansvaret for denne tjenesten.

Vi ønsker deg velkommen som søker! Kanskje blir du en av våre dyktige ansatte!