Målgruppe 

Tilbudet passer for deg over 18 år som har sammensatte utfordringer relatert til langvarige smerter i muskulatur, ledd og bindevev. Dette kan for eksempel være plager som rygg- og nakkesmerter, artrose, fibromyalgi eller andre kroniske og langvarige smerter.

Innhold i tilbudet 

Rehabiliteringsoppholdet har et gjennomgående fokus på motivasjon, mestring og atferds terapeutiske prinsipp. Tilbudet omfatter tverrfaglig medisinsk kartlegging, funksjonsvurdering, tilpasset fysisk aktivitet og trening (deriblant kondisjonstrening, styrketrening, bevegelighetstrening, avspenning og yoga), undervisning, individuell veiledning, refleksjon og erfaringsutveksling. Vi tilbyr også mestringsaktiviteter som friluftsliv, klatring, orientering, padling, bueskyting, dans, med mer.

Du følges av et tverrfaglig team som består av lege, fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog og sykepleier. Oppfølging av sosionom, psykolog og klinisk ernæringsfysiolog kan avtales ved behov.

Oppholdet skal legge til rette for at den enkelte blir trygg på fysisk aktivitet, blir bevisst egne ressurser, utfordringer og egen kapasitet, og klarer å bruke disse verktøyene for å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Vi jobbet mot at den enkelte skal få kunnskap for å tilpasse hverdagslige krav til egne utfordringer og bedre mestre å leve med smerter. Programmet fokuserer på muligheten for arbeidsdeltakelse til tross for helseplager og sykdom. VHSS bidrar til kontakt og samhandling med ansvarspersoner, etater og systemer for realisering av tiltak og måloppnåelse.

Oppfølgingsopphold er aktuelt for enkeltpasienter og tilbys dersom det er formålstjenlig at den enkelte følger opp egentrening og anbefalte tiltak i en periode hjemme for så tilbys nytt rehabiliteringsopphold.

Varighet

3 uker 

Behandlingsform

Gruppeopphold 

Gruppestørrelse

12-14 pasienter

Døgn eller dagtilbud

Døgnopphold 

Alder

18+