Kvalitet, miljø og sikkerhet er viktig for institusjonen
Som leverandør av spesialisthelsetjenester er VHSS selvsagt underlagt en rekke lover og forskrifter som skal følges og etterleves. VHSS har utarbeidet  interne systemer som skal sikre at dette etterleves i hverdagen, men har i  tillegg valgt å la andre og uavhengige selskaper gjennomgå organisasjonen regelmessig. 

Vi er akkreditert i henhold til CARFs standarder for de relevante tilbudene ved institusjonen. Dette kan du lese mer om på våre nettsider CARF - Programkvalitet.