LEDERE
DirektørElke-Maria Bunk
ØkonomisjefRoger Henriksen
Medisinskfaglig ansvarlig/overlegeGaute Jensen
KlinikksjefElisabeth Johannessen
Drifts-/kvalitetssjefSiv Pantdalslid
HR-sjefHans Martin Dalhaug
Avdelingsleder for Habilitering for barn og ungeRagnhild Gundersen
Avdelingsleder Rehabilitering for voksneChristian Kjærås
Avdelingsleder for Forskning og Faglig utvikling/overlegeHilde Risvoll
Leder FagutviklingHanne Jakobsen
Avdelingsleder for Medisinsk serviceAnne Grethe Lund
Avdelingsleder for KjøkkenIrene Heimtun
Avdelingsleder for Teknisk serviceØrjan Sletten
Avdelingsleder for ServiceØrjan Jordbru