Flere av turmulighetene er beskrevet nærmere under fanen Turguide.

Sommer

 • Kanobrygge og naust (kano og kajakk) med padlemulighet til Langhølja/Stilla/Øvre gapahuk.
 • Padlemuligheter også i Storelva, Graurvatn og Kosmovatn
 • Kloppelagt sti til Hømmervatn
 • Kloppelagt sti til Røde Korshytta - Langvatn - Neverhaugheia
 • 2 km bane/ridesti i lysløypa (passerer bålplass Skaiti/Nedre gapahuk) - asfaltert og gruslagt
 • Ballbane for div. aktiviteter 20X40 m
 • Aktivitetsløype for barn
 • Traktorvei til hytte - Fongenhytta
 • Gapahuker, gamme og diverse andre korte og lange turmål med og uten bålplasser
 • Universelt utformet sti langs elva til Langhølja/Stilla/Øvre gapahuk 650 m
 • Orienteringsløyper for nybegynnere og for viderekommende 
 • Muligheter for et rikt fiske og friluftsliv
 • Ridebane 20X40 m

Vinter

 • Skiløyper med 2,7 km lysløype, totalt løypenett 35 km i perioder (lys slukkes kl 22.00)
 • Aktivitetsbakke med pulkttrekk
 • Diverse tilrettelagte aktivitetsområder 
 • Smørebu for ski