I stallen er det ledig stilling som lærling med ett- eller to-årig lærekontrakt i hestefag.

Stallen

Stallen har i alt 4 ansatte, og drives i samarbeid med rideinstruktør og fysioterapeut med videreutdanning i rideterapi. Avdelingen har stallplass til 12 hester, og innendørs ridehall. I tillegg er det anlagt 2 km med utendørs ridesti. Valnesfjord Helsesportssenter er godkjent som lærebedrift blant annet innenfor hestefag.

Arbeidsoppgaver

 • foring, stell, tilsyn og mosjonering av senterets hester
 • assistere pasienter under ridning

Vi ønsker lærlinger som

 • er over 18 år
 • har interesse for å jobbe med mennesker
 • trenger lærekontrakt som ledd i utdanning
 • har erfaring fra ridning og stallarbeid
 • behersker norsk språk skiftlig og muntlig

 Vi legger stor vekt på motivasjon og evne til tverrfaglig samarbeid.

Vi tilbyr

 • spennende utfordringer i et tverrfaglig miljø
 • praktisk og teoretisk opplæring
 • dagarbeid med 40 timers uke med stallvakt hver 3. uke (kveld, helg og høytidsdager)
 • lønn etter avtale

Lærlingene må kunne bo ved institusjonen. Det er ikke anledning til å ta med egen hest.

For nærmere informasjon om Lærling i hestefaget, se  www.hestefag.no.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til stallmester Anne Ma Hagerup på e-post eller tlf. 75 60 25 71 / mob. 920 36 870.