Valnesfjord Helsesportssenter er en ideell stiftelse.

Senteret skal være en faglig spydspiss for tverrfaglig medisinsk habilitering og rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå.

Våre ytelsesavtaler med Helse Nord RHF omfatter et vidt spekter av tilbud til barn, ungdom og, voksne innen nevrologi, hjerneslag, hjerte- og lungesykdommer, kreft, revmatologi, muskel- og skjelettplager, arbeidsrettet rehabilitering, sykelig overvekt, habilitering voksne, habilitering barn og unge, overvekt barn og unge, revmatologi barn og unge, alvorlig sykdom og skade barn og unge.

Området byr på store muligheter for natur- og fritidsopplevelser både sommer og vinter inkludert jakt, fiske og friluftsliv.

Ved senteret har vi døgnkontinuerlig turnus for sykepleier og helsefagarbeider og vi er interessert i å komme i kontakt med deg studerer medisin og som ønsker arbeidspraksis i kortere eller lengre tid.  

Leger, psykolog, sykepleiere, helsefagarbeidere, klinisk ernæring og sosionom er organisert i avdeling for Medisinsk service, og består av 27 ansatte.

I tillegg er det en egen avdeling som organiserer fysio- og ergoterapeuter og idrettspedagoger.

Arbeidsoppgaver

  • Enklere medisinske oppgaver og vurderinger (avh. av studieår)
  • Veiledning av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og i nevrologi
  • Oppfølging av enkeltpasienter sammen med sykepleier og helsefagarbeider
  • Jobbe tverrfaglig sammen med de faste teamene
  • Medisinsk beredskap sammen med sykepleier
  • Evt. laboratoriearbeid
  • Skriftlig dokumentasjon av arbeidet (DIPS)

 Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:
avdelingsleder Ola Haneseth, e-post ola.haneseth@vhss.no, eller mobil 41258708