Vårt tilbud ivaretar en helhetlig tilnærming til rehabiliteringsprosessen.  Vi legger særlig vekt på aktivitets- og deltakelses-aspektet som er av vesentlig betydning for alle menneskers fysiske, psykiske, mentale og sosiale utvikling. 

Vi vektlegger betydningen av individets funksjonsevne og mulighetsperspektivet i rehabiliteringsprosesser, og har mindre fokus på selve diagnosen/sykdommen og det denne medfører av begrensinger.  Med vår kompetanse og trygge rammer lykkes vi ofte med at pasentene opplever mestring - noe som er avgjørende for videre motivasjon og engasjement.