Med tilpasset fysisk aktivitet menes at vi gjør fysiske, psykiske og sosiale tilpasninger ut fra den enkeltes forutsetninger.  Læring av aktiviteter kan være et mål i seg selv, men samtidig vil behandlings- og helsegevinsten være positive bivirkninger av økt fysisk aktivitet. 
 
Sentrale komponenter i våre rehabiliteringsopplegg er veiledning, stimulering, opplæring og motivering.  Pasientene blir bevisstgjort de ressursene de selv har og hvordan aktivitetsgrensene kan eller må flyttes for å gi bedret livskvalitet.  Det settes fokus på aktivitet knyttet opp mot å lære, erfare, mestre og på den måten bli motivert til et aktivt liv.