Våre avtaler med Helse Nord RHF omfatter tilbud til både barn, unge og voksne. Vi gir blant annet rehabiliteringstilbud innen nevrologi, hjerte- og lungesykdommer, kreft, revmatologi, muskel- og skjelettplager, sykelig overvekt, intensiv habilitering og arbeidsrettet rehabilitering.

Her kan du lese mer om våre avtaler