Vi ser på friluftsliv som et naturlig og viktig virkemiddel både i forebygging og behandling av helseplager og ønsker at flere skal få mulighet til å oppleve den flotte naturen vi omgir oss med. To av våre ansatte, Inger Sjøberg (friluftspedagog) og Jonny Jakobsen (idrettspedagog)  laget derfor denne flotte turguden i 2007.

Turguiden inneholder beskrivelse av 17 barmarksturer med kart og bilder, med utgangspunkt Valnesfjord Helsesportssenter. I tillegg ligger det 7 faktabeskrivelser om historie og kulturminner i Øvre Valnesfjord. Målet med beskrivelsene er at de skal bidra til økt nysgjerrighet, og gjennom dette økt turaktivitet for alle. Beskrivelsene er trykket opp i hendig hefte i A5-format. Det foreligger planer om å utvide turguiden blant annet med vinterturer.

Hele eller deler av de beskrevne turområdene ligger i - eller i umiddelbar nærhet av - Sjunkhatten Nasjonalpark. Disse områdene er sårbare og ferdsel må skje varsomt og med respekt for dyre- og planteliv, samt de kulturminner som finnes i området. 

Mer informasjon om Sjunkhatten Nasjonalpark finner du her:

https://www.norgesnasjonalparker.no/nasjonalparker/sjunkhatten/

Vi ønsker dere mange flotte friluftsopplevelser i et nydelig turterreng. Riktig god tur