Serviceavdelingen har behov for renholder (tilkallingsvikar) som kan ta ekstravakter og kortere vikariater.

Renholdere er tillagt renholdsoppgaver både på institusjonens hovedbygg og i øvrig bygninger.

 Vi ønsker en renholder som

  • har erfaring fra moderne renholdsarbeid
  • har gode samarbeidsevner
  • er fleksibel og opptatt av å finne gode praktiske løsninger

 Vi legger stor vekt på fysisk helse, positiv innstilling, engasjement og arbeidsglede.  Det vil bli stilt krav om fremleggelse av politiattest forut for tiltredelse.

 Vi tilbyr

  • dagarbeid
  • lønn i henhold til tariffavtale
  • gode pensjons- og forsikringsordninger

Synes du dette virker interessant, så ta kontakt med avdelingsleder Ørjan Jordbru på e-post eller mob. 995 59 587