Helsesportssentrene
I samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge, har VHSS inngått et tett samarbeid med Beitostølen Helsesportsenter og Haugland Rehabiliteringssenter.

Andre
Vi samarbeider også med andre rehabiliteringssentre, slik som Catosenteret,  Kysthospitalet, Rehabiliteringssenteret AIR, Frambu, Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS, samt de andre rehabilitreingsinstitisjonene i Helse Nord.

CARF

Gjennom CARF-nettverket i Norge har vi også samarbeid med Skogli helse- og Rehabilitering, Rehabiliteringssenteret Nord Norges Kurbad, Snnaas sykehus, Rehabiliteringsseneteret AIR, Revmatismesykehuset i Lillehammer, Diakonhjemmet sykehus, og nå også Kysthospitalet, Vestfold sykehus.