Valnesfjord Helsesportssenter er endel av Folkehelsealliansen i Nordland Fylke.

Vi har også lenge hatt et samarbeid med Nordland Fylkeskommunes folkehelseavdeling blant annet når det gjelder Frisklivssentraler i fylket.

https://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/samarbeid/folkehelsealliansen-nordland/avtalepartnere/
https://www.nfk.no/_f/i9497559c-fa95-4a59-8f90-d273f5d297c8/strategiplan_for_folkehelsealliansen_2017_-_2020(1).pdf